پرداخت آنلاین | اسکای وب
دومین مورد نظر خود را جستجو کنید ...
مرا بخاطر بسپار

پرداخت آنلاین

لطفاً مبلغ مورد نظر را به حساب یا کارت زیر واریز کنید و پس از واریز از بخش ثبت فیش در صفحه اصلی اطلاعات واریز را برای ما ارسال کنید

بانک ملت

شماره حساب : ۱۳۵۸۸۸۸۲۲۳

شماره کارت : ۵۷۵۷ ۶۸۳۶ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴

شماره شبا : ۸۵۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۵۸۸۸۸۲۲۳

کلیه حسابها به نام آقای امیر شمس میباشد.

 

 

در صورتیکه مایلید به صورت آنلاین پرداخت را انجام دهید فرم زیر را پر کنید

تومان